3D půdorysy

Vytvoření přehledných 3D půdorysů, které jsou vždy kresleny podle skutečných rozměrů, aby kupující získal představu o nabízené nemovitosti a její dispozici.  Půdorys dokáže přilákat větší množství zájemců a dává tak vyšší šance na úspěšný prodej.