Dědické řízení aneb chcete dědit? Chovejte se zodpovědně

Máte to štěstí, že patříte do rodiny, která vlastní majetek? Počítáte s tím, že jednoho dne Vám spadne do klína dědictví, které pěkně roztočíte? Vězte, že dědictví si musíte zasloužit a je potřeba „sekat latinu“, jinak vás rodiče mohou takzvaně vydědit. Není to úplně jednoduché, ale možnosti tu jsou.

Podle Občanského zákoníku existují čtyři základní zákonné důvody, pro které Vás mohou rodiče jako nepominutelné dědice vyloučit, či na vašem právu zkrátit (lidově řečeno vydědit):

1)     Neposkytnete potřebnou pomoc v nouzi. Nouzí se rozumí neschopnost zůstavitele se o sebe postarat, z důvodu např. stáří, nemoci či okolností. Povinností potomka je v takové nouzi poskytnout pomoc, v opačném případě nastává možnost pro vydědění. Pokud odmítáte vozit babičku po slevových akcích v supermarketech, nejedná se o její stav nouze.

2)     Neprojevujete opravdový zájem, jaký byste projevovat měli. A to opravdový zájem o život zůstavitele (nejen v den kdy „chodí důchod“), jeho zdravotní stav, problémy atd. Tento zájem nesmíte pouze předstírat a být lhostejní.

3)     Byli jste odsouzeni pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o vaší zvrhlé povaze. Za zvrhlíka se považuje ten, kdo páchá trestnou činnost společensky zavrženíhodnou a nepřípustnou, např. znásilnění, pohlavní zneužívání, opakované násilí či týrání. Naopak pokud občas rozbijete hubu sousedovi, vyděděni být nemůžete.

A to nejlepší na konec:

4)     Vedete trvale nezřízený život. Každý máme jiný pohled na to, co je nezřízený život, ale jedná se zejména o alkoholismus, toxikomanii, gamblerství, prostituci, neplacení výživného, vyhýbání se práci, drobná trestná činnost apod. Všechny tyto jevy musí být trvalého rázu, v řádu spíše let než měsíců. Pokud si občas přihnete, nic se neděje a budete dědit. Za nezřízený život se v očích zůstavitele nemůže považovat např. odlišná sexuální orientace, politická, náboženská či klubová příslušnost. Takže otec, slávista s pravicovými názory, nemůže vydědit svého syna jen proto, že je levičák a fandí Spartě.

Paragraf 1647 Občanského zákoníku pak ještě dává možnost vydědit vás v případě, že jste příliš zadlužení či příliš marnotratní. Nelze vás však úplně vyloučit, ale povinný díl pak připadá vašim dětem, popřípadě jejich dětem. Pro jistotu si tak dávejte pozor, za kolik jíte a pijete, jak často a kam jezdíte na dovolenou a kolik hostů si zvete na večírky. Zkrátka jestli si nežijete nad poměry. Nebo ještě lépe – zkuste to před rodiči utajit, ať neriskujete vydědění :-).

Komentáře